Hem

RH ARKITEKT AB

Välkommen till - RH ARKITEKT AB

 

Företaget är ett privat projekterande arkitektkontor med arkitekt SAR/MSA Rolf Heijkenskjöld som ägare och verksam arkitekt. Kompetensen omfattar framförallt skissförslag och bygghandlingar för konvertering av befintliga byggnader till annan verksamhet.

Kulturhistoriskt intressanta byggnader tillhör favoritprojekten tillsammans med ny bebyggelse i äldre miljöer. Mer än 45 års byggnadsprojektering tillhör erfarenheterna. Även planering utförs, speciellt mindre detaljplaner för förändring och förnyelse.

Kontakt - telefon - 040 26 76 00 - e-post - rolf@rharkitekt.se

 

Bildkollektionen visar på art och variation av genomförda uppdrag

Möllarens utsikt från

nya Rågverket 2012 inom

Lilla Harrie Valskvarn .

.

Ribbans bastu och

omklädning förnyades

efter en brand 2000

Inför Öresundsförbindelsens

öppnande 2000 byggdes

Skånegården om för Turism

Pauliskolan utvidgades

1997 med skyddsrum

utformade som matsalar

Flensburgska Barnsjukhuset

moderniserades 2003.

Flerpatientrum byggdes bort.

Toarp LSS-bostäder

uppfördes år 2000.

En fyrlängad Skånegård

Augustenborgsskolan

fick en ny entré 2003

och totalt fönsterbyte

Dalhem specialbostäder

uppfördes 2004 med

lokal skånsk karaktär

Fd infektionssjukhus

byggdes 2001 om

till bostäder

Smithska stiftelsen, Ystad

fick nya bostäder 1990

efter en tävling

Spårvägen, en föskola,

inrymdes 2002 i ett före

detta stall för hätapårvägen

Studentbostäder för WMU stod klart 2002 i

kv Folkskolan, Malmö

Copyright © All Rights Reserved RH ARKITEKT AB 2017